HE 223/2004

työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 03.12.2004 StVM 43/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

26.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Akava ry:n kirjallinen kannanotto

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Olli Häkkinen, Kansaneläkelaitos

- asiantuntija Riitta Wärn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät (K)

- kassanjohtaja Seppo Niininen, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö

30.11.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.12.2004

Yleiskeskustelu

02.12.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

03.12.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 43/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 19.11.2004 PeVL 42/2004 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

17.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Pentti Arajärvi, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

19.11.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 42/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 19.11.2004 TyVL 20/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

10.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.11.2004

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pasi Koskinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Anneli Sollo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen, työministeriö

- lakimies Kalle Räisänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiamies Mikko Räsänen, Palvelutyönantajat ry

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Jatkettu I käsittely

19.11.2004

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 20/2004 vp