HE 223/2005

HE 223/2005

laiksi kirkkolain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.02.2006

Käsittely päättynyt 17.02.2006 HaVM 1/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

16.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Matti Hietanen, opetusministeriö (K)

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kirjalliset lausunnot. Merkitään, ettei oikeusministeriöllä ja valtiovarainministeriöllä ollut huomautettavaa.

Epävirallinen keskustelu

Käsittely

17.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

- Hyväksyttiin valiokunnan kokouksessa 16.2.2006 toimitettu asiantuntijakuuleminen.

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön ja Kirkkohallituksen kirjalliset lausunnot.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 1/2006 vp

​​​​