HE 223/2008

laeiksi viestintämarkkinalain sekä radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.02.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 26.02.2009

Käsittely päättynyt 24.03.2009 LiVM 3/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva lakimies Pertti Suortti, Viestintävirasto (K)

- lakimies Saara Punkka, Viestintävirasto (K)

04.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom (K)

- lakimies Pauliina Luukkonen, Digita Oy (K)

06.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteiskuntasuhdejohtaja Jyri Järvihaavisto, Elisa Oyj (K)

- kehitysjohtaja Tapio Haapanen, TeliaSonera Oyj (K)

- lakimies Anna Tsakirakis, DNA Oy (K)

- lakimies Mikko Hoikka, Viestinnän Keskusliitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finnet-liitto ry

11.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietoyhteiskunta-asian päällikkö Heikki Lunnas, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Paula Hannula, Kuluttajavirasto (K)

12.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

17.03.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.03.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: