HE 223/2009

HE 223/2009

laeiksi sairausvakuutuslain, tapaturmavakuutuslain ja työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.10.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.10.2009

Käsittely päättynyt 11.11.2009 StVM 41/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

21.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- pääsuunnittelija Leila Terkomaa, Kansaneläkelaitos

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- lakiasiainjohtaja Kirsi Pohjolainen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

10.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 41/2009 vp