HE 224/2005

laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 08.02.2006

Käsittely päättynyt 05.04.2006 LiVM 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

16.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

- asiantuntija Jukka Luokkamäki, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- puheenjohtaja Kimmo Puntti, Rahtarit ry (K)

- varatuomari Eila Sillanpää, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto (K)

- logistiikkapäällikkö Markku Maukonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

28.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Mikko Örn, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Seija Jalkanen, työministeriö (K)

- Päällikkö Kari Rantala, Liikkuva poliisi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

30.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

Valmistava keskustelu

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

04.04.2006

Yleiskeskustelu

05.04.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 6/2006 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 09.02.2006

Käsittely päättynyt 10.03.2006 TyVL 3/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

22.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Seppo Savela, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

- liittosihteeri Juhani Salmela, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry (K)

- logistiikkapäällikkö Markku Maukonen, Suomen Kuljetus- ja Logistiikka SKAL ry (K)

- asiantuntija Hans Grahn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- puheenjohtaja Kimmo Puntti, Rahtarit ry (K)

- varatuomari Eila Sillanpää, Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry (K)

07.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaispäällikkö Kari Rantala, Liikkuva poliisi (K)

08.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkolan sähköpostiviesti.

10.03.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 3/2006 vp