HE 225/2005

HE 225/2005

laiksi patenttilain 3 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 08.02.2006

Käsittely päättynyt 22.02.2006 TaVM 2/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.02.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

14.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila, kauppa- ja teollisuusministeriö

- lakimies Tiina Aitlahti, Lääketeollisuus ry (K)

- toimistopäällikkö Ritva Oinonen, Patentti- ja rekisterihallitus

- patenttiasiamies Tord Langenskiöld, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry

Merkitty saapuneeksi

- Rinnakkaislääketeollisuus ry:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Lääkelaitoksen kirjallinen lausunto.

22.02.2006

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 2/2006 vp

​​​​