HE 225/2006

laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 §:n muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 17.11.2006 LiVM 225/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

07.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Jorma Hörkkö, liikenne- ja viestintäministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

17.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 22/2006 vp