HE 225/2008

teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 01.10.2010 TaVM 18/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 19/2010 vp

08.09.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Minna Tukiainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Huuskonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- apulaisjohtaja Tapio Priia, Patentti- ja rekisterihallitus

- asianajaja Jan Lindberg, Suomen Teollisoikeudellinen Yhdistys ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- Suomen Taideteollisuusyhdistys ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

28.09.2010

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n vastine 21.9.2010

01.10.2010

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 1.10.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 18/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 04.05.2010 PeVL 19/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

07.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Minna Tukiainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tapio Puurunen, oikeusministeriö (K)

13.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

14.05.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

28.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

04.05.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 19/2010 vp