HE 226/2004

HE 226/2004

laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 113/2004

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 15.03.2005 StVM 4/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

09.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Pirjo Sarvimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- opetusneuvos Terttu Jääskeläinen, opetusministeriö (K)

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

Jatkettu I käsittely

15.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Pirjo Sarvimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- työmarkkinalakimies Keijo Tarnanen, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (K)

- osastopäällikkö Taina Tuomi, Kunta-alan ammattiliitto KTV (K)

- puheenjohtaja Soile Oleander, Lastentarhaopettajaliitto LTOL ry (K)

- erityisasiantuntija Seija Mutikainen, Opetusalan ammattijärjestö OAJ (K)

- suunnittelija Soili Nevala, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- kehittämispäällikkö Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

17.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Pirjo Sarvimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- koulutuksen työalasihteeri Marja Pesonen, Kirkkohallitus (K)

- puheenjohtaja Tuula Rouhiainen-Valo, Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto (K)

- varapuheenjohtaja Arto Rautajoki, Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto

- koulutuspoliittinen sihteeri Pirve Lapiolahti, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry (K)

23.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- professori Anneli Pohjola, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto (K)

- yliopettaja Minna Kivipelto, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu

Merkitty tiedoksi.

- Ammattikoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry:n, Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n ja koulutusohjelmapäällikkö Aila Vallejo Medinan kirjalliset kannanotot

24.02.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 113/2004 vp

Pyydetty lisäselvitys:

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine asiantuntijalausunnoista

04.03.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Professori Anna-Maija Puroilan lausunto (Oulun yliopisto) sekä sosiaali- ja terveysministeriön vastine asiantuntijalausunnoista

09.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- peruspalveluministeri Liisa Hyssälä, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, sosiaali- ja terveysministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

10.03.2005

Yleiskeskustelu

15.03.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 4/2005 vp

​​​​