HE 226/2009

laeiksi hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 10.11.2009 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 11.11.2009

Käsittely päättynyt 21.04.2010 HaVM 3/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

11.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Asian ilmoittaminen

12.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.12.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 26/2009 vp

23.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Leena Halila, korkein hallinto-oikeus, edustaen oikeusministeriötä (K)

24.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- johtava lakimies Heikki Harjula, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Professori Olli Mäenpään lakivaliokunnalle antama kirjallinen asiantuntijalausunto merkitään hallintovaliokunnalle jaetuksi.

- korkein hallinto-oikeus (K)

19.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- esittelijäneuvos Leena Halila, korkein hallinto-oikeus, edustaen oikeusministeriötä (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.04.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 3/2010 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.11.2009

Käsittely päättynyt 10.12.2009 LaVL 26/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

03.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Leena Halila, oikeusministeriö (K)

- hallinto-oikeustuomari Liisa Heikkilä, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- lakimies Mika Paavilainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus

- Kuopion hallinto-oikeus

08.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriön muistio.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.12.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 26/2009 vp