HE 227/2008

laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 07.05.2009 StVM 12/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.04.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 5/2009 vp

29.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- tulliylitarkastaja Anssi Kartila, Tullihallitus

- asiamies Asta Mörsky, Tupakkateollisuusliitto (K)

- johtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot

29.04.2009

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön kirjelmä

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.05.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 12/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 03.04.2009 PeVL 5/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

19.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Kari Paaso, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Sakari Melander, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professorit Frände ja Hidén

03.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Dan Frände, (K)

04.03.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

31.03.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

01.04.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

03.04.2009

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2009 vp