HE 227/2014

HE 227/2014

eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 09.12.2014 StVM 33/2014 vp

Käsittelyvaiheet

19.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

02.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Eila Mustonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylilääkäri Teppo Heikkilä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- lakimies Jenni Kangas, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- johtajaylilääkäri Samuli Saarni, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (K)

- professori Taina Autti, Helsingin yliopisto/lääketieteellinen tiedekunta (K)

- varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- asiantuntijahammaslääkäri Nora Savanheimo, Suomen Hammaslääkäriliitto ry (K)

02.12.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 14/2014 vp

03.12.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

03.12.2014

Valmistava keskustelu

09.12.2014

Esitelty mietintöluonnos

09.12.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 33/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 28.11.2014 SiVL 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Teppo Heikkilä, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Eila Mustonen, sosiaali- ja terveysministerö

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

- puheenjohtaja Tapani Kaakkuriniemi, Tieteentekijöiden liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö

- Suomen yliopistot UNIFI ry

21.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Akatemia (K)

- Itä-Suomen yliopisto (K)

- Oulun yliopisto (K)

- Tampereen yliopisto (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

25.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Lääketieteenkandidaattiseura ry:n kannanotto

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Sakari Karjalainen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.11.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut: