HE 228/2004

HE 228/2004

laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 02.12.2004 YmVM 20/2004 vp

Käsittelyvaiheet

12.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Jatkettu I käsittely

18.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jarmo Muurman, ympäristöministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön 12.11.2004 päivätty kirjallinen lausunto.

23.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeiön 22.11.2004 päivätty kirjallinen lausunto.

02.12.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​