HE 229/2005

HE 229/2005

laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.02.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 08.02.2006

Käsittely päättynyt 29.09.2006 HaVM 16/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Ennakkokäsittely

05.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

Käsittely

10.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maaria Rubanin, oikeusministeriö (K)

- neuvontalakimies Kaj Välimäki, Väestörekisterikeskus (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

23.05.2006

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön, Ahvenanmaan maakunnan hallituksen, Ahvenanmaan lääninhallituksen, Verohallituksen ja Suomen Kuntaliiton kirjalliset lausunnot.

30.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkikirjoittaja Jari Taipale, Suomen Henkikirjoittajayhdistys ry. (K)

- tarkastaja Pirjo Koponen, Valtion toimihenkilöliitto Valto ry (K)

02.06.2006

Merkitty saapuneeksi

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kirjallinen lausunto.

08.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 16/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2006

Käsittely päättynyt 08.06.2006 PeVL 24/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

08.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen, sisäasiainministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Käsittely

08.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto

10.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.06.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 24/2006 vp