HE 229/2006

Suomen ja Viron välillä raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroisesta

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.10.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 25.10.2006

Käsittely päättynyt 23.11.2006 TaVM 19/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.10.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- hallintojohtaja Asko Harjula, Huoltovarmuuskeskus HVK

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

23.11.2006

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 19/2006 vp