HE 229/2009

HE 229/2009

nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 11.11.2009

Käsittely päättynyt 23.04.2010 LaVM 6/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Ari-Pekka Calin, Poliisihallitus, edustaen sisäasiainministeriötä (K)

- sosiaalineuvos Aune Turpeinen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Heimo Kangaspunta, Rikosseuraamuslaitos (K)

10.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Marko Hernesmaa, Etelä-Suomen rikosseuraamusalue/Espoon yhdyskuntaseuraamustoimisto (K)

- apulaisjohtaja Tiina Leinonen, Länsi-Suomen rikosseuraamusalue/Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto (K)

- johtaja Tuula Tarvainen, Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue/Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto (K)

- apulaispoliisipäällikkö Mauri Moisio, Pirkanmaan poliisilaitos (K)

- sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö Olli Salin, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Oulun poliisilaitos

11.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- ylijohtaja Tapio Lappi-Seppälä, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

12.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kihlakunnansyyttäjä Carita Lindfors, Varsinais-Suomen syyttäjänvirasto (K)

- käräjätuomari Hannele Piisi, Helsingin käräjäoikeus (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto

- Lastensuojelun Keskusliitto ry

16.02.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin hovioikeus

- tietosuojavaltuutettu

26.02.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Anne Hartoneva, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.03.2010

Valmistava keskustelu

04.03.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

09.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 5.3.2010.

Jatkettu valmistava keskustelu

18.03.2010

Yleiskeskustelu

07.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitykset

20.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori (emeritus) Pekka Koskinen, (K)

23.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 6/2010 vp

​​​​