HE 230/2008

HE 230/2008

laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 12.02.2009 StVM 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- puolustusvoimien ylieläinlääkärin sijainen Mika Aho, Pääesikunta (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- ympäristöterveyspäällikkö Merja Vuori, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

- lakimies Laura Holkko, Kuluttajavirasto (K)

- johtaja Maija Hatakka, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

10.02.2009

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.02.2009

Merkitty saapuneeksi

- Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran lisälausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 2/2009 vp

​​​​