HE 230/2014

HE 230/2014

eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 20.02.2015 LaVM 26/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

09.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäministeriö (K)

- hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö (K)

09.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriön pelastusosasto (K)

- sisäministeriön maahanmuutto-osasto (K)

- Itä-Suomen hallinto-oikeus (K)

- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

12.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- ylituomari Heikki Jukarainen, Hämeenlinnan hallinto-oikeus (K)

- ylitarkastaja Hanna Kujanpää, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- johtava kaupunginasiamies Sari-Anna Pennanen, Helsingin kaupunki (K)

12.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- puolustusministeriö (K)

- Lounais-Suomen aluehallintovirasto (K)

- Suomen tuomariliitto ry (K)

- Veronmaksajain Keskusliitto ry (K)

17.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Verohallinto (K)

- Suomen Asianajajaliitto (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Lakimiesliitto ry (K)

15.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

27.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 55/2014 vp

04.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

05.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

05.02.2015

Valmistava keskustelu

20.02.2015

Yleiskeskustelu

20.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 26/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 23.01.2015 PeVL 55/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K)

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- ma. professori Leena Halila, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Ida Koivisto, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriöltä

21.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- oikeusministeriön vastine

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

23.01.2015

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 55/2014 vp

​​​​