HE 231/2006

HE 231/2006

laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 24.10.2006 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 24.10.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.10.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 24.10.2006 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 107/2004

Talousvaliokunta

Saapunut: 25.10.2006

Käsittely päättynyt 31.01.2007 TaVM 34/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

25.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.10.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asian ilmoittaminen

07.12.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- LiVL 28/2006 vp

12.12.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- YmVL 47/2006 vp

12.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- MmVL 22/2006 vp

Käsittely

18.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoistutkija Nina Broadstreet, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Kai Sipilä, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (K)

- energia- ja ympäristöpäällikkö Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry (K)

- toimialajohtaja Kimmo Rahkamo, Neste Oil Oyj (K)

- tehtaanjohtaja Markku Mäki, Altia Oyj (K)

- toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (K)

19.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- toimitusjohtaja Mika Hokkanen, Suomen Bensiinikauppiaiden Liitto SBL

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry. (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Linja-autoliitto ry (K)

23.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

25.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

- Mietintöluonnos

26.01.2007

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 107/2004 vp

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

31.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

Valmistunut:

- TaVM 34/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 25.10.2006

Käsittely päättynyt 07.12.2006 LiVL 28/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

15.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö

16.11.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- ed. Pulliaisen artikkeli ja VTT:n kommentti

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- yli-insinööri Risto Kuusisto, ympäristöministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Markus Teräväinen, Tullihallitus (K)

- asiakaspäällikkö Juhani Laurikko, VTT (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE (K)

- apulaisjohtaja Risto Leukkunen, Huoltovarmuuskeskus (K)

- toimitusjohtaja Juha Solio, Limetti Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

01.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.12.2006

Yleiskeskustelu

07.12.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 28/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 25.10.2006

Käsittely päättynyt 11.01.2007 MmVL 22/2006 vp

Käsittelyvaiheet

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Nina Broadstreet, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- liikenneneuvos Risto Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yli-insinööri Risto Kuusisto, ympäristöministeriö (K)

05.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Marko Sinkkonen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (K)

- erikoistutkija Tuula Mäkinen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (K)

- jaostopäällikkö Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry (K)

- asiamies Rikard Korkman, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- professori Aarne Pehkonen, Helsingin yliopisto (K)

12.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Hannu Ilvesniemi, Metsäntutkimuslaitos (K)

- filosofian tohtori Veikko Kitunen, Metsäntutkimuslaitos

- kehitysjohtaja Kari Mutka, VAPO Oy (K)

- apulaisosastopäällikkö Hannu Pelttari, Huoltovarmuuskeskus (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

- kehitysjohtaja Juha-Pekka Kekäläinen, Neste Oil Oyj (K)

- teollisuusjohtaja Teuvo Pollari, Altia Oyj (K)

- hallituksen varapuheenjohtaja Satu Helynen, FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry (K)

- innovaatiojohtaja Antti Leinonen, Suomen Biokaasuyhdistys ry (K)

15.12.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

10.01.2007

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys

Yleiskeskustelu

11.01.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 25.10.2006

Käsittely päättynyt 08.12.2006 YmVL 47/2006 vp

Käsittelyvaiheet

07.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- yli-insinööri Risto Kuusisto, ympäristöministeriö (K)

- erikoistutkija Tuula Mäkinen, VTT (K)

- professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (K)

- ympäristöteknologian asiantuntija Sanna Marttinen, Suomen Bioenergiayhdistys Finbio ry (K)

- toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Käsittely

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Merja Sandell, valtiovarainministeriö (K)

- professori Olavi Luukkanen, Helsingin yliopisto (K)

- kehitysjohtaja Juha-Pekka Kekäläinen, Neste Oil Oyj (K)

- toimialajohtaja Kimmo Rahkamo, Neste Oil Oyj

- tutkija Niko Humalisto, FinnWatch (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

08.12.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 47/2006 vp

​​​​