HE 231/2014

HE 231/2014

eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 04.03.2015 LaVM 34/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö

- oikeusneuvos Jukka Sippo, korkein oikeus (K)

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

28.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Tuomo Antila, Helsingin hovioikeus (K)

- lakimies Katja Dogovic, Rikosseuraamuslaitos (K)

04.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Maritta Pakarinen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- asianajaja Hilkka Salmenkylä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- professori Markku Helin, (K)

04.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- ulkoasiainministeriö (K)

- Helsingin syyttäjänvirasto (K)

- Oulun syyttäjänvirasto (K)

- Länsi-Suomen maistraatti (K)

05.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Raimo Lahti, (K)

17.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

- Poliisihallitus (K)

20.02.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 68/2014 vp

24.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö

26.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

26.02.2015

Valmistava keskustelu

04.03.2015

Yleiskeskustelu

04.03.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 34/2014 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 19.02.2015 PeVL 68/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

10.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö

- oikeusneuvos Jukka Sippo, korkein oikeus (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- apulaisprofessori Juha Lavapuro, (K)

11.02.2015

Epävirallinen keskustelu

19.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Esitelty lausuntoluonnos

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 68/2014 vp