HE 232/2008

HE 232/2008

laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 4/2007

Lakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 LaVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

15.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K)

- käräjätuomari Maritta Pakarinen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

19.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pekka Koskinen, (K)

- professori Sakari Melander, (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

26.05.2009

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 4/2007 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sanna Helopuro, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- FiCom ry

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys.

28.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Dan Frände, (K)

02.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Matti Marttunen, oikeusministeriö (K)

03.06.2009

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

05.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Jyrki Arjanne, Elisa Oyj (K)

- lakimies Krister Kaipio, TeliaSonera Finland Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi

- professoreiden Dan Fränden ja Sakari Melanderin lisälausunnot.

09.06.2009

Merkitty saapuneeksi

- professoreiden Pekka Koskisen ja Kimmo Nuotion lisälausunnot.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 10/2009 vp

​​​​