HE 232/2014

HE 232/2014

eduskunnalle laiksi rikoslain eräiden tietoverkkorikoksia koskevien säännösten muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 27.02.2015 LaVM 29/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.12.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mikko Monto, oikeusministeriö (K)

- poliisitarkastaja Antti Simanainen, sisäministeriö (K)

- käräjätuomari Maritta Pakarinen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- asianajaja Antti Riihelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- apulaisprofessori Sakari Melander, (K)

28.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Timo Kievari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- kihlakunnansyyttäjä Kukka-Maaria Kankaala, Helsingin syyttäjänvirasto edustaen valtakunnansyyttäjänvirastoa (K)

- ylitarkastaja Heikki Partanen, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- lakimies Eija Alavesa, Viestintävirasto (K)

- puheenjohtaja Antti Pirinen, Tietoturva ry (K)

30.01.2015

Merkitty saapuneeksi

- valtakunnansyyttäjänviraston lisäselvitys.

11.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Mikko Monto, oikeusministeriö (K)

13.02.2015

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

13.02.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.02.2015

Valmistava keskustelu

26.02.2015

Yleiskeskustelu

27.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

27.02.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 29/2014 vp

​​​​