HE 233/2008

HE 233/2008

laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 03.04.2009 LaVM 3/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

03.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

- yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen, ulkoasiainministeriö (K)

05.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hovioikeudenneuvos Jukka Kontio, Helsingin hovioikeus (K)

- laamanni Eero Takkunen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- laamanni Heikki Nousiainen, Vantaan käräjäoikeus (K)

- käräjätuomari Pekka Louhelainen, Oulun käräjäoikeus (K)

- hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

10.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- käräjätuomari Mikko Saleva, Suomen tuomariliitto ry (K)

20.03.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 2/2009 vp

Merkitty saapuneeksi

- Suomen tuomariliitto ry:n lisälausunto 19.3.2009.

24.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

25.03.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.04.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 3/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 19.03.2009 PeVL 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen, oikeusministeriö (K)

- hallintotieteiden tohtori, dosentti Jukka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

18.03.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

19.03.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- tarkistettu lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 2/2009 vp

​​​​