HE 233/2014

HE 233/2014

eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2014 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 207/2014

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 21.11.2014 VaVM 29/2014 vp

Käsittelyvaiheet

21.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.11.2014

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 207/2014 vp

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 29/2014 vp

Asunto- ja ympäristöjaosto

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- ympäristöneuvos Airi Karvonen, ympäristöministeriö

Päätetty jatkokäsittelystä.