HE 234/2006

HE 234/2006

laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Sosiaali- ja terveysvaliokunta lähettänyt 26.10.2006 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:TPA 66/2006

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 24.01.2007 StVM 55/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.10.2006

Pyydetty lausunto:

- SiV

11.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Janne Pitkävirta, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Meeri Julmala, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Marja Lahtinen, opetusministeriö (K)

- hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö (K)

- tutkimusprofessori Matti Rimpelä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- lasten ja nuorten terveyden osaston johtaja Anneli Pouta, Kansanterveyslaitos (K)

- erityisasiantuntija Sinikka Huhtala, Suomen Kuntaliitto (K)

11.01.2007

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 66/2006 vp

12.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, Suomen Hammaslääkäriliitto (K)

- tutkimuspäällikkö Tarja Honkalampi, Tehy ry (K)

- puheenjohtaja Eeva-Liisa Urjanheimo, Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry (K)

- erityisasiantuntija Päivi Mäkinen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

17.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maire Kolimaa, sosiaali- ja terveysministeriö

- lääninlääkäri Jari Vepsäläinen, Itä-Suomen lääninhallitus (K)

- kehittämisjohtaja Riitta Simoila, Helsingin kaupungin terveyskeskus (K)

- koulutustoimialan johtaja Anssi Tuominen, Kainuun maakunta -kuntayhtymä (K)

- terveysjohtaja Jukka Mattila, Kotkan kaupunki (K)

- puheenjohtaja Hannu Murisoja, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Antti Melander, Suomen Lukiolaisten Liitto (K)

- puheenjohtaja Kati Kokkonen, Suomen ammattiin opiskelevien keskusliitto SAKKI ry (K)

18.01.2007

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Kansaneläkelaitos

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Käsittely

19.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

- Kansaneläkelaitos

- Suomen Kuntaliitto

Valmistava keskustelu

24.01.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 55/2006 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 12.01.2007 SiVL 21/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Maire Kolimaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- hallitusneuvos Marja Lahtinen, opetusministeriö (K)

23.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Heidi Peltonen, Opetushallitus (K)

- sosiaalipoliittinen sihteeri Lauri Pakkanen, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- puheenjohtaja Heikki Kaisto, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Kati Kokkonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry (K)

- pääsihteeri Juha Makkonen, Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

07.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehityspäällikkö Ritva Larjomaa, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Kerttu Perttilä, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus STAKES (K)

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- etuuspäällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos (K)

- koulutus- ja tiedepoliittinen asiamies Marja-Kaarina Koskinen, Terveydenhuoltoalan ammattijärjestö Tehy ry (K)

- opiskelija Heini Honkalammi, Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry (K)

- opiskelija Riikka Hänninen, Raahen ammattikorkeakouluopiskelijat ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

11.01.2007

Valmistava keskustelu

12.01.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVL 21/2006 vp

​​​​