HE 234/2008

HE 234/2008

laiksi passilain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 HaVM 9/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Kari Santalahti, sisäasiainministeriö

26.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Veli-Pekka Rautava, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- puolustusministeriö (K)

27.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

24.04.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tulosalueen johtaja Matti Heinonen, Maahanmuuttovirasto (K)

- rikostarkastaja Markus Välimäki, keskusrikospoliisi (K)

- osastopäällikkö Harri Sarvanto, suojelupoliisi (K)

- ylikomisario Sakari Harju, Helsingin poliisilaitos (K)

13.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varmennehallintopäällikkö Katja Häkkinen, Väestörekisterikeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

15.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Tullihallitus (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

20.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- Suomen Nimismiesyhdistys ry, edustaen myös Poliisi-, ulostotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:tä (K)

28.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 14/2009 vp

02.06.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Tomi Vuori, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Kari Santalahti, sisäasiainministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

04.06.2009

Yleiskeskustelu

- alustava luonnos 4.6.2009

05.06.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön muistio 5.6.2009.

09.06.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 9/2009 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 05.02.2009

Käsittely päättynyt 28.05.2009 PeVL 14/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja, poliisin tietoturvapäällikkö Kari Santalahti, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

19.03.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi professorit Hidén ja Ojanen

31.03.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.04.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

24.04.2009

Jatkettu valmistava keskustelu

14.05.2009

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Epävirallinen keskustelu

15.05.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Epävirallinen keskustelu

27.05.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

28.05.2009

Yleiskeskustelu

- 27.5.2009 hyväksytty lausunto

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 14/2009 vp