HE 234/2009

laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 11.11.2009

Käsittely päättynyt 26.11.2009 StVM 48/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakiasiainjohtaja Jorma Skippari, Työttömyysvakuutusrahasto

- asiantuntija, OTK Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 48/2009 vp