HE 234/2014

HE 234/2014

eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 128/2014 vp) täydentämisestä

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn yhdistettyHE 128/2014

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 21.11.2014 VaVM 30/2014 vp

Käsittelyvaiheet

21.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

21.11.2014

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- HE 128/2014 vp

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 30/2014 vp

Verojaosto

14.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

21.11.2014

Esitelty mietintöluonnos