HE 235/2006

HE 235/2006

laeiksi kansanterveyslain 6 §:n, sosiaalihuoltolain 6 §:n ja lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 16 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 05.12.2006 StVM 48/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu, sisäasiainministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Päivi Lindberg, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- johtaja Rolf Eriksson, Suomen Kuntaliitto (K)

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n kirjallinen lausunto

- yhteyssihteeri Auli Setälä, Lastentarhanopettajaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Tero Ristimäki, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry (K)

- suunnittelija Lena Öhman-Jokinen, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry (K)

- asaiamies Ritva Pesonen, Tehy ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

01.12.2006

Valmistava keskustelu

05.12.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 48/2006 vp

​​​​