HE 235/2008

laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 26.02.2009 TaVM 1/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

18.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Juhani Turunen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lakimies Raimo Husu, Finanssivalvonta

- johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

- johtaja Leena Linnainmaa, Keskuskauppakamari (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

19.02.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.02.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 25.2.2009

26.02.2009

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 26.2.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 1/2009 vp