HE 236/2006

laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 16.01.2007 StVM 54/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lauri Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylijohtaja Mauno Konttinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- ylitarkastaja Hanna Ahonen, Etelä-Suomen lääninhallitus (K)

- tutkimusprofessori Arpo Aromaa, Kansanterveyslaitos (K)

- johtaja Kirsi Nousiainen, Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA (K)

- kehityspäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Marja Vuorinen, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (K)

10.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.01.2007

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 54/2006 vp