HE 236/2008

HE 236/2008

laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.02.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 06.02.2009

Käsittely päättynyt 27.02.2009 LiVM 2/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.02.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

10.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimialajohtaja Björn Ziessler, Ajoneuvohallintokeskus (K)

17.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Matti Ojala, Yksityisten Katsastustoimipaikkojen Liitto ry

- tekninen johtaja Jyrki Hautaviita, K1 Katsastajat

- tekninen johtaja Hannu Pellikka, A-katsastus Oy

19.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tekninen asiamies Mikael Rehula, Autotuojat ry (K)

- standardisointipäällikkö Pertti Isoniemi, Yleinen Teollisuusliitto (K)

- TkT, erikoistutkija Juhani Laurikko, VTT

Kirjaus

20.02.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari, liikenne- ja viestintäministeriö

- toimialajohtaja Björn Ziessler, Ajoneuvohallintokeskus

Käsittely

27.02.2009

Merkitty saapuneeksi

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

​​​​