HE 236/2009

laiksi Suomen ympäristökeskuksesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 10.11.2009 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 11.11.2009

Käsittely päättynyt 20.11.2009 YmVM 8/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Riitta Rainio, ympäristöministeriö (K)

- esikuntayksikön johtaja Ismo Tiainen, Suomen ympäristökeskus (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

18.11.2009

Valmistava keskustelu

20.11.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 8/2009 vp