HE 237/2010

riistahallintolaiksi sekä laiksi metsästyslain muuttamisesta,

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2010 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.11.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 10.11.2010

Käsittely päättynyt 14.01.2011 MmVM 23/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- apulaistoiminnanjohtaja Sauli Härkönen, Metsästäjäin Keskusjärjestö (K)

- toiminnanjohtaja Panu Hiidenmies, Suomen Metsästäjäliitto ry (K)

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Vesa Ruusila, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (K)

- lakimiessihteeri Aimo Guttorm, saamelaiskäräjät (K)

- lakimies Vesa Malila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- ylitarkastaja Ahti Putaala, Metsähallitus (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys (K)

Kirjaus

17.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

Käsittely

23.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Oikeusministeriön lisäselvitys.

25.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- riistapäällikkö Juha Kuittinen, Pohjois-Karjalan riistanhoitopiiri (K)

- toiminnanohjaaja Veikko Seuna, Keski-Uudenmaan riistanhoitoyhdistys

- toiminnanohjaaja Pekka Julkunen, Rautavaaran riistanhoitoyhdistys

Kirjaus

25.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Etelä-Savon riistanhoitopiiri (K)

Käsittely

01.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanohjaaja Heikki Taskinen, Kannonkosken-Kivijärven riistanhoitoyhdistys (K)

- riistanhoitoyhdistyksen hallituksen jäsen Martin Hägglund, Salon seudun riistanhoitoyhdistys (K)

03.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Kirjaus

03.12.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- toiminnanohjaaja Pekka Julkunen, Rautavaaran riistanhoitoyhdistys (K)

Käsittely

08.12.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.12.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 48/2010 vp

10.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja, osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

11.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

13.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Rami Sampalahti, maa- ja metsätalousministeriö

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

14.01.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 23/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.11.2010

Käsittely päättynyt 08.12.2010 PeVL 48/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.11.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

19.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Sami Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- professori Outi Suviranta, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpää, (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Anne Kumpulalta

24.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön vastine

24.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

30.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

01.12.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- 30.11.2010 jaettu lausuntoluonnos

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kutsutaan professorit Hidén ja Mäenpää

03.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

03.12.2010

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön täydentävä vastine

Epävirallinen keskustelu

07.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja, osastopäällikkö Pentti Lähteenoja, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Christian Krogell, maa- ja metsätalousministeriö

Epävirallinen keskustelu

08.12.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 48/2010 vp