HE 237/2014

HE 237/2014

eduskunnalle laeiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 4 §:n sekä tietoyhteiskuntakaaren 351 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Liikenne- ja viestintäministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietintöä varten

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 13.11.2014

Käsittely päättynyt 20.11.2014 LiVM 24/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- valtiovarainministeriö (K)

Epävirallinen keskustelu

Asian ilmoittaminen

20.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.11.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVM 24/2014 vp

​​​​