HE 238/2004

vuosilomalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.11.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 16.11.2004

Käsittely päättynyt 02.03.2005 TyVM 2/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

17.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

19.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

24.11.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sopimusvastaava,lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Minna Helle, Akava ry

- varatuomari, asiamies Mikko Nyyssölä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT

- apulaisneuvottelupäällikkö Elina Vartiainen-Hynönen, Kunnallinen työmarkkinalaitos (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- toiminnanjohtaja Markku J. Kekäläinen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (K)

26.11.2004

Merkitty saapuneeksi

- Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön kirjallinen lausunto.

01.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Jorma Rusanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- työmarkkina-asiamies Erkki Mustonen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- lakimies Minna Helle, Akava ry (K)

- vanhempi tutkija Mikael Sallinen, Työterveyslaitos (K)

04.02.2005

Merkitty saapuneeksi

- valiokuntaneuvoksen muistio.

15.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeusasioiden päällikkö Markku Kuoppamäki, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kunnallisen työmarkkinalaitoksen muistio.

18.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö (K)

23.02.2005

Merkitty saapuneeksi

- työministeriön, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Pankin sekä valiokuntaneuvoksen muistiot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

01.03.2005

Yksityiskohtainen käsittely

02.03.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 2/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.11.2004

Käsittely päättynyt 18.02.2005 PeVL 1/2005 vp

Käsittelyvaiheet

18.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

10.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Kari-Pekka Tiitinen, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Jatkettu I käsittely

21.12.2004

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys 15.12.2004.

04.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

- professori Seppo Koskinen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.02.2005

Merkitty saapuneeksi

- Lausuntoluonnnos

16.02.2005

Yleiskeskustelu

17.02.2005

Merkitty saapuneeksi

- sihteerin laatimat muutosehdotukset luonnokseen

Epävirallinen keskustelu

Jatkettu I käsittely

18.02.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 1/2005 vp