HE 238/2006

laeiksi tapaturmavakuutuslain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain,

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 26.10.2006

Käsittely päättynyt 29.11.2006 StVM 44/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.10.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jaakko Hannula, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylimatemaatikko Pirkko Welin-Siikaluoma, Vakuutusvalvontavirasto

- aktuaarijohtaja Jarmo Jacobsson, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto

- johdon asiantuntija Jyrki Särkämö, Liikennevakuutuskeskus

- johdon asiantuntija Jyrki Särkämö, Potilasvakuutuskeskus

- johdon asiantuntija Jyrki Särkämö, Ympäristövakuutuskeskus

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

29.11.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 44/2006 vp