HE 238/2009

laeiksi osakeyhtiölain 5 luvun 19 §:n ja 8 luvun 9 §:n, osuuskuntalain sekä

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 08.12.2009 TaVM 29/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

18.11.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Ilkka Niskanen, Verohallitus

- ylitarkastaja Jukka Strömmer, Viranomaisyhteistyön kehittämisprojekti Virke (K)

- rikostarkastaja Esa Auas, keskusrikospoliisi (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

01.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Päivi Räty, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto

- KHT Ari Ahti, KHT-yhdistys ry (K)

- puheenjohtaja Jukka Silvo, HTM-tilintarkastajat ry (K)

- varapuheenjohtaja Sari Lounasmeri, Osakesäästäjien Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi

- Verohallituksen lisäselvitys 30.11.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.12.2009

Merkitty saapuneeksi

- OM:n vastine 2.12.2009

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 8.12.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 29/2009 vp