HE 239/2004

HE 239/2004

laiksi vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.11.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 24.11.2004

Käsittely päättynyt 02.12.2004 LaVM 12/2004 vp

Käsittelyvaiheet

26.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

01.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

02.12.2004

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 12/2004 vp

​​​​