HE 24/2004

HE 24/2004

laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 16.03.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 16.03.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 17.03.2004

Käsittely päättynyt 12.05.2005 SiVM 2/2005 vp

Käsittelyvaiheet

18.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

26.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

13.10.2004

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio (OPM 12.10.2004)

18.11.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 39/2004 vp

Päätetty jatkokäsittelystä.

08.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, rehtori Pentti Rauhala, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry (K)

- pääsihteeri Juha Makkonen, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry (K)

- puheenjohtaja Petra Nystén, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry

25.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö

15.04.2005

Yleiskeskustelu

15.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön muistio 14.4.

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- SAMOKin selvitys 18.4.2005 opiskelijaedustajien valintatavoista.

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- SAMOKin kannanotto 20.4.2005 ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien aseman tunnustamisesta.

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- SYL:n selvitys 21.4.2005 hallinnon opiskelijaedustajien valinnasta yliopistoissa.

22.04.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

22.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio 21.4.2005

26.04.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

04.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kaarlo Tuori, (K)

10.05.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

10.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio 10.5.2005

12.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- SiVM 2/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 16.03.2004

Käsittely päättynyt 12.11.2004 PeVL 39/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

16.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

18.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

21.04.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.10.2004

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

08.10.2004

Yleiskeskustelu

- I käsittelyssä 7.10. hyväksytty lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:n kirjallinen lausunto, asiakirja A 4 §.

Jatkettu II käsittely

15.10.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- I käsittelyssä 7.10. hyväksytty lausunto

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Hidéniltä ja professori Tuorilta

11.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

- I käsittelyssä 7.10. hyväksytty lausunto

12.11.2004

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 39/2004 vp

​​​​