HE 24/2005

HE 24/2005

laiksi etuostolain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 05.04.2005 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 05.04.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 06.04.2005

Käsittely päättynyt 19.05.2005 YmVM 6/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

08.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.04.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 15/2005 vp.

Jatkettu I käsittely

10.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Teuvo Ijäs, Valtion asuntorahasto (K)

- johtava lakimies Alf Henriksson, Suomen Kuntaliitto (K)

10.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

19.05.2005

Yleiskeskustelu

19.05.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistunut:

- YmVM 6/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 06.04.2005

Käsittely päättynyt 26.04.2005 PeVL 15/2005 vp

Käsittelyvaiheet

07.04.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta, ympäristöministeriö (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Ari Ekroosin kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

26.04.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 15/2005 vp

​​​​