HE 24/2010

HE 24/2010

laeiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 06.04.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 07.04.2010

Käsittely päättynyt 11.05.2010 TaVM 10/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

07.04.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.04.2010

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

13.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Tarja Kotkavuo, valtiovarainministeriö

- lakimies Raija Railas, Finanssivalvonta (K)

- ylitarkastaja Marko Peltonen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuluttajavirasto (K)

14.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Helena Laine, Finanssialan Keskusliitto (K)

- lainopillinen asiamies Tiina Toivonen, Suomen Yrittäjät (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry ASML (K)

- Kaupan liitto (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

15.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Kari Kuusisto, Suomen Pienlainayhdistys ry (K)

- johtava lakimies Tuula Sario, Suomen Kuluttajaliitto ry (K)

- lakimies Riitta Kokko-Herrala, Kuluttajavirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Takuu-Säätiö (K)

22.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjien lisäselvitys 16.4.2010

Merkitty saapuneeksi

- Etelä-Suomen aluehallintoviraston lisäselvitys 16.4.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen, oikeusministeriö (K)

Valmistava keskustelu

28.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- Mietintöluonnos 28.4.2010

04.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asiakastieto Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- OM:n vastine 3.5.2010 Suomen Asiakastieto Oy:n lausuntoon

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 28.4.2010

11.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 7.5.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 10/2010 vp

​​​​