HE 24/2013

eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 02.04.2013 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 03.04.2013

Käsittely päättynyt 08.05.2013 TyVM 4/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

04.04.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

17.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Timo Annala, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Ari Pulkkinen, sosiaali- ja terveysministeriö

19.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Jaana Meklin, Akava ry (K)

- varatuomari Mika Kärkkäinen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiamies Atte Rytkönen, Suomen Yrittäjät ry (K)

26.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

- markkinavalvoja Pasi Orava, Finanssivalvonta (K)

- liiton lakimies, varatuomari Hanna Huotari, Rakennusliitto ry (K)

- varatuomari Anne Hirsiniemi, Rakennusteollisuus RT ry (K)

02.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- työ- ja elinkeinoministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.05.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Rakennusliitto ry:n tarkennus 26.4.2013 annettuun lausuntoon

08.05.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 4/2013 vp