HE 240/2006

HE 240/2006

laeiksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta sekä valtion asuntorahastosta annetun lain muuttamisesta

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.10.2006 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 27.10.2006

Käsittely päättynyt 30.11.2006 YmVM 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

07.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö

- johtaja Jarmo Lindén, Valtion asuntorahasto (K)

30.11.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 6/2006 vp