HE 240/2009

laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 17.11.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 11.05.2010 HaVM 5/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.11.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tiina Oinonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

01.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Marjaana Laine, Pakolaisneuvonta ry (K)

03.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Camilla Busck-Nielsen, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

09.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Nuutinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Jorma Vuorio, Maahanmuuttovirasto (K)

- hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- professori Juha Raitio, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Punainen Risti (K)

- Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

11.12.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Amnesty International, Suomen osasto ry (K)

- Suomen Pakolaisapu ry (K)

16.02.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 1/2010 vp

17.02.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- lapsiasiavaltuutettu (K)

03.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- ylikomisario Sakari Harju, Helsingin poliisilaitos (K)

- professori Helena Ranta, Helsingin yliopisto, Hjelt-instituutti, oikeuslääketieteen osasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vähemmistövaltuutettu (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Suomen Nimismiesyhdistys ry, edustaen myös Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:tä (K)

05.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- korkein hallinto-oikeus (K)

12.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Elina Immonen, sisäasiainministeriö (K)

23.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun Baltian maiden ja Pohjoismaiden aluetoimisto (UNHCR, Regional Office) (K)

26.03.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapsiasianeuvottelukunta (K)

23.04.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 16/2010 vp.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

27.04.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

28.04.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- opetusministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

29.04.2010

Epävirallinen keskustelu

- Alustava luonnos.

04.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

06.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- luonnos 6.5.2010

07.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

11.05.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 5/2010 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 22.04.2010 PeVL 16/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

25.11.2009

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

24.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Sami Mahkonen, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

26.03.2010

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön vastine saatuihin asiantuntijalausuntoihin

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.04.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

21.04.2010

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

22.04.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 16/2010 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 18.11.2009

Käsittely päättynyt 05.02.2010 TyVL 1/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

18.11.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Elina Immonen, sisäasiainministeriö

- ylitarkastaja Mirkka Mykkänen, sisäasiainministeriö

- ylitarkastaja Salla Konsti, sisäasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tiina Oinonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Mari Pyy, Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti (K)

03.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Virpi Vuorinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

04.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Pia Salmela, sisäasiainministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Kim Remitz, Suomen Pakolaisapu ry (K)

08.12.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, sisäasiainministeriö (K)

- johtaja Pekka Nuutinen, Helsingin kaupunki, Metsälän vastaanottokeskus (K)

10.12.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

05.02.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 1/2010 vp