HE 240/2010

HE 240/2010

laeiksi työttömyysturvalain 2 luvun 1 a §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2010 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 10.11.2010

Käsittely päättynyt 23.11.2010 TyVM 11/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tiina Korhonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylitarkastaja Paula Karjalainen, sisäasiainministeriö (K)

17.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- paikallisjohtaja Marjatta Erharuyi, Helsingin työ- ja elinkeinotoimisto (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

- uraohjaaja Katja Vossi, Kaarinan Nuoret Pajamestarit, Varsinais-Suomen pajaverkosto (K)

- urasuunnittelija Tarja Puhakka, Turun Nuorten työpaja Fendari

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Helsingin kaupunki (K)

- Kansaneläkelaitos (K)

18.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

23.11.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 11/2010 vp

​​​​