HE 241/2014

HE 241/2014

eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.11.2014 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 19.11.2014

Käsittely päättynyt 02.12.2014 SiVM 13/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

18.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Virpi Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

Asian ilmoittaminen

19.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

25.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Leena Treuthardt, Suomen yliopistot UNIFI ry (K)

- toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

- asiantuntija Veli-Matti Taskila, Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- koulutuspoliittinen sihteeri Tapio Heiskari, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- toiminnanjohtaja Jorma Virkkala, Professoriliitto (K)

- toiminnanjohtaja Eeva Rantala, Tieteentekijöiden liitto TTL (K)

- puheenjohtaja Tuomo Tikkanen, Suomen psykologiliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Opetushallitus

- Turun yliopisto

26.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin yliopisto

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

- Suomen Yrittäjät

- Suomen Farmasialiitto ry

- Sairaalafyysikot ry

- Avoimen yliopiston foorumi

- Sosnet Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto

- Taideyliopisto

- Jyväskylän ammattikorkeakoulu

27.11.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Itä-Suomen yliopisto

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry

- Hämeen ammattikorkeakoulu

- Akava ry

- Tampereen ammattikorkeakoulu

- Humanistinen ammattikorkeakoulu

- Seinäjoen ammattikorkeakoulu

- Tampereen yliopisto

- Metropolia Ammattikorkeakoulu

- Suomen Lääkäriliitto ry

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Virpi Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

28.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​