HE 242/2010

HE 242/2010

laeiksi kansaneläkelain 98 ja 103 §:n sekä Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.11.2010

Käsittely päättynyt 26.11.2010 StVM 35/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

- osastopäällikkö Erkki Meriläinen, Kansaneläkelaitos (K)

- osastopäällikkö Juhani Rantamäki, Kansaneläkelaitos

- yhteyspäällikkö Janne Pulkkinen, Eläketurvakeskus

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

26.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 35/2010 vp

​​​​