HE 243/2006

rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.11.2006 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.11.2006

Käsittely päättynyt 02.02.2007 HaVM 36/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

12.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö (K)

- osastopäällikkö, hallitusneuvos Tomi Vuori, sisäasiainministeriö, rajavartio-osasto (K)

- poliisiylitarkastaja Marja Kartila, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Kukka Savolainen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, oikeusministeriö (K)

18.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

25.01.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 56/2006 vp

26.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vastine

- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö (K)

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Marja Kartila, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 23/2006 vp

31.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

01.02.2007

Yleiskeskustelu

02.02.2007

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 36/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.11.2006

Käsittely päättynyt 24.01.2007 PeVL 56/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

29.11.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö (K)

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- assistentti Janne Salminen, (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

30.11.2006

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- professori Olli Mäenpäältä

09.01.2007

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

24.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 56/2006 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 08.11.2006

Käsittely päättynyt 25.01.2007 LaVL 23/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

01.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Antti Pelttari, sisäasiainministeriö

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö (K)

- erityisasiantuntija Erkki Hämäläinen, keskusrikospoliisi (K)

- professori Raimo Lahti, (K)

12.12.2006

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön lisäselvitys.

Merkitty saapuneeksi

- professori Raimo Lahden tarkistettu kirjallinen lausunto.

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Pekka Koskinen, (K)

16.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.01.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

25.01.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 23/2006 vp