HE 243/2010

HE 243/2010

laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2010 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 09.11.2010

Käsittely päättynyt 25.11.2010 StVM 33/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.11.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

24.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Liisa Katajamäki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Erkki Palva, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 33/2010 vp

​​​​